Dolgozóink

Csomány Gabriella

Gabi néni vagyok, a Bukfenc Ovi vezetője

1985 óta dolgozom óvónőként, ekkor végeztem el a szakközépiskolát.

1990-ben szereztem diplomát a Kecskeméti Tanítóképző Óvodapedagógus szakán.

Az évek során számos tanfolyamon vettem részt, mert fontos számomra szakmai tudásom gyarapítása, az újdonságok megismerése, amit munkám során kamatoztatni tudok. A Fejlesztőpedagógián tanultakat a mai napig sikeresen használom az iskolaérettségi méréseknél.

2000-ben a Bukfenc Óvoda alapításában, nyitásában aktívan részt vettem, azóta is itt dolgozom.  Évekig a fenntartó képviselőjeként, majd 2015 óta, a vezetői szakvizsga megszerzése után az intézmény vezetőjeként. Fontos számomra az óvoda sikeres működtetése, a gyermekeknek a vidám, felhőtlen óvodáskor biztosítása. A szülők számára olyan helyet igyekszem kollégáimmal együttműködve megteremteni, ahol biztonságban, szerető közegben tudják a kicsiket.

Hetente foglalkozom az iskolába készülő gyermekekkel. Célom, hogy mindenkit az egyéni képességeihez mérten fejlesszek, minden gyermeket támogassak és bátorítsak, hogy a maximumot hozhassa ki magából. Szakdolgozatomat a tehetséggondozásról írtam, igyekszem a tehetségígéreteket támogatni, a szülőknek jelezni, ha valamilyen területen kiemelkedő gyermekük.

Mindezek mellett az óvoda ügyes-bajos dolgait is én intézem:)


Faragó Tímea

Timi néni vagyok, a Micimackó csoport óvónénije.

2007 óta dolgozom óvodában, óvónőként.

Már gyerekkorom óta ezt volt a vágyam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy milyen szakmát válasszak magamnak.

Óvodapedagógus diplomámat az ELTÉ-n szereztem, és azóta még egy Fejlesztőpedagógusi diplomával és egy Szakvizsgával is rendelkezem.

Szakodolgozataimban a gyermekek zenei, és mozgásfejlődésével foglalkoztam, illetve, hogy ez a két terület hogyan hat a gyermekek fejlődésére. Az ezekből szerzett tapasztalataimat munkám során is hasznosítom.

Célom, hogy vidám, szeretetteljes légkörben készítsem fel a gyermekeket az iskolára és az életre is, miközben jól érzik magukat, és szívesen járnak az óvodába.


Hunyadi Mária Magdolna

Marika néni vagyok, a Tigris csoport óvónője.

1979-ben végeztem a szakközépiskolában, a diplomámat a soproni Benedek Elek Főiskolán szereztem 1996-ban.

Mindvégig óvónőként dolgoztam, 17 évet mozgássérült gyerekekkel. Ezalatt az idő alatt felsőfokú gyógypedagógiát és diszlexia prevenciót tanultam.

Minősítésre 2015-ben jelentkeztem, melynek eredménye 100% lett. 2019-ben kitüntetéssel vonultam nyugdíjba.

Pár hónap után hiányoztak a gyerekek, ekkor jelentkeztem a Bukfenc Óvodába. 2019 szeptembere óta dolgozom itt, a számomra kedves Tigris csoportban.

Szívügyemnek tekintem a gyermekek eltérő fejlődési ütemének felismerését, a korai fejlesztést, mely nagy lehetőséget ad a minél jobb iskolai megfeleléshez.


Siklós Márta

Márti néni vagyok, a Tigris csoport óvónője.

Szegeden születtem és ott folytattam tanulmányaimat.

A JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában szereztem érettségit 1979-ben.

Édesanyám óvónő, édesapám munkajogász, így különösebb pályaorientációm nélkül is követtem édesanyám példáját, amikor hivatásom választottam. 

Az óvónői diplomám Szarvason szereztem meg, majd a későbbiek folyamán a tanító végzettséget Jászberényben.

Kitérők nélkül gyakorlom hivatásom immár negyven éve, amely iránt a mai napig is szeretet és alázatot érzek.

A dinamikus társadalmi változások, kihívások is szükségszerűvé tették a naprakész módszertani megújulást, korszerű innovatív módszerek beépítését a szakmai gyakorlatba, amelyet eddig is szem előtt tartottam: pozitív pedagógia, élménypedagógiai mozzanatok. 

Az előző munkahelyemen 17 évig tanítóként gyakoroltam hivatásom. 

Az ember léptékű, differenciált, személyre szabott felzárkóztatás, társadalmi integráció vezérfonala mentén tevékenykedtem. Már nagyon túlterheltnek éreztem magam. Megérlelődött bennem a változtatás igénye. Így követte az elhatározást tett.

A 2019/2020-as nevelési évet már a Bukfenc Oviban kezdtem. A szülők és a kollégák feltétel nélküli bizalommal viszonyultak hozzám, megkönnyítve a beilleszkedést a gyerekek és a helyi sajátosságok megismerését. Nagyon sok pedagógiai értékképviselő módszert, gyakorlatot tapasztaltam, amelyek az én pedagógiai hitvallásommal is megegyeznek, ezért hiteles közvetítővé, értékkövetővé tudok válni.

Nagyon fontosnak tartom az inkluzív, befogadó, derűs légkör kialakítását és a gyermeki személyiség megismerésén túl a pozitív személyes kapcsolat kialakítását, a játék személyiségfejlesztő hatásának kiaknázását, az empátia, tolerancia a lelki ellenálló képesség fejlesztését, az érzelmi intelligencia csíráinak bontakoztatását, az egészséges életmódra nevelést.


 

Buczkó Róbertné

Buczkó Róbertné Saci néni vagyok, óvodapedagógus.

2000-ben államvizsgáztam a TSF óvodapedagógus szakán.

Szakdolgozatomat gyógytestnevelésből írtam, amit a mai napig kamatoztatok a munkám során.

A főiskola elvégzése után itt, a Bukfenc Óvodában helyezkedtem el, immár 20 éve vagyok lelkes dolgozója az intézménynek.

Részt vettem különböző továbbképzéseken: fejlesztőpedagógia, ECDL, angol nyelvű tanfolyamok.

Kezdetek óta tartok játékos angol foglalkozásokat a gyerekeknek, melyet mindig nagy örömmel fogadnak.

Célom, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, kiegyensúlyozott gyereket készítsek fel az iskolára. 


Fegyveres Gáborné

Nóra néni, a Micimackó csoport óvónénije.

1985-ben végeztem az óvónőképző szakközépiskolában, és azóta vagyok óvónéni.

A főiskolát 1991-ben végeztem a kecskeméti óvónőképző főiskolán.

 


Makkai Szilárd

Szilárd vagyok, nem tagadom, abból is a Makkai,

hogyha nékem kedvem támad, szeretek én játszani.

Szakközépbe jártam, finommechanikáztam,

dolgokat, ha kellett megfizimiskáztam.

Kollégáim azt mondják, hogy kreatív munkatárs vagyok,

hát el is nyertem ezt a címet, majdnem, mint a nagyok.

Kertészkedem, karbantartok, az uszira vigyázok,

ha esik, ha fúj, néha bizony megázok.

Zeng az ének, száll az ének,

húsz éve az ovisok közt szép az élet.


Szín Ferencné

Éva néni vagyok, a Tigris csoport dajkája.

1978-ban szereztem érettségit.

2008 áprilisában jöttem a bukfenc Oviba dolgozni, még ugyanebben az évben elvégeztem a dajkaképző iskolát, kitűnő eredménnyel.

Három gyermekem van és egy unokám.

Mindig nagyon szerettem a gyerekeket, ezért is dolgozom itt.


Ulbert Judit

Ulbert Juditnak hívnak. 2003-ban érettségiztem a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolában.

Több mint tíz éve vagyok az óvoda lelkes dolgozója.

Az én feladatom gondoskodni arról, hogy az intézményben tisztaság legyen mindennap.

A gyermekek egyenruháját is én tartom rendben.

Az ovisok mellett gyengéim az állatok. Cicák, kutyák, csigák, halak és egy nyuszi teszik színesebbé mindennapjaimat.


1202 Budapest, Hunyadi János Tér 12-14. Telefon/Fax:061 285 6061 bukfencovoda@t-online.hu