Miben más a Bukfenc ovi?

Egyedi óvoda vagyunk, saját, az itt dolgozó óvodapedagógusok által készített nevelési tervvel, a Bukfenc programmal dolgozunk.

A Bukfenc program alapja a kicsik legfontosabb tevékenysége, a játék, hiszen ezen keresztül szerzik meg az életkoruknak megfelelő tudásanyagot az óvodai élet tevékenységi formáiról, valamint az egészséges fejlődésükhöz szükséges tárgyi és személyi környezetről.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, ezen belül nagy hangsúlyt kap a testi nevelés. Ebben nagy segítségünkre van saját uszodánk és a tornaterem, de természetesen a lehető legtöbb időt igyekszünk a szabadban tölteni. Jó idő esetén a testnevelés foglalkozásokat is az udvaron tartjuk.

Az óvodai anyanyelvi nevelés a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének. A vers és mese az anyanyelvi nevelés alapvető eszköze, ezért nálunk a hét minden napján van mesélés, verselés.

A különböző foglalkozási ágakat (ének-zene, ábrázolás, környezetismeret, matematika, mese-vers, testnevelés) mind játékos módon ismertetjük és szerettetjük meg a gyerekekkel. Az iskolai életre való felkészítést kötött és kötetlen keretek között, ugyanakkor tervszerűen és céltudatosan valósítjuk meg.

A Bukfenc program keretében a kicsiket eljuttatjuk az életkoruknak megfelelő maximális fejlettségi szintre. Az eltérő képességű és tulajdonságú gyermekeknél egyéni bánásmódot alkalmazunk, a kis létszámú csoportokban lehetőség nyílik a korai tehetséggondozásra is.

1202 Budapest, Hunyadi János Tér 12-14. Telefon/Fax:061 285 6061 bukfencovoda@t-online.hu