Miben más a Bukfenc ovi?

Egyedi magánóvoda vagyunk, saját, az itt dolgozó óvodapedagógusok által készített nevelési tervvel, a Bukfenc programmal dolgozunk.

A Bukfenc program alapja a kicsik legfontosabb tevékenysége, a játék, hiszen ezen keresztül szerzik meg az életkoruknak megfelelő tudásanyagot az óvodai élet tevékenységi formáiról, valamint az egészséges fejlődésükhöz szükséges tárgyi és személyi környezetről.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, ezen belül nagy hangsúlyt kap a testi nevelés. Ebben nagy segítségünkre van saját uszodánk és a tornaterem, de természetesen a lehető legtöbb időt igyekszünk a szabadban tölteni. Jó idő esetén a testnevelés foglalkozásokat is az udvaron tartjuk.

Az óvodai anyanyelvi nevelés a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének. A vers és mese az anyanyelvi nevelés alapvető eszköze, ezért nálunk a hét minden napján van mesélés, verselés.

A különböző foglalkozási ágakat (ének-zene, ábrázolás, környezetismeret, matematika, mese-vers, testnevelés) mind játékos módon ismertetjük és szerettetjük meg a gyerekekkel. Az iskolai életre való felkészítést kötött és kötetlen keretek között, ugyanakkor tervszerűen és céltudatosan valósítjuk meg.

A Bukfenc program keretében a kicsiket eljuttatjuk az életkoruknak megfelelő maximális fejlettségi szintre. Az eltérő képességű és tulajdonságú gyermekeknél egyéni bánásmódot alkalmazunk, a kis létszámú csoportokban lehetőség nyílik a korai tehetséggondozásra is.

Vár az óvoda

Kedves Szülők és gyerekek!

Óvodánk egész évben várja a hozzánk beiratkozni vágyókat. Fő profilunk az egészséges életmódra nevelés, így ennek teret adva sokat játszunk a szabadban, heti 4 nagymozgásos foglalkozást tartunk, melyből 2 óvodánk tornatermében, 2 pedig saját uszodánkban valósul meg. Tavasztól őszig járunk heti rendszerességgel lovagolni és havonta sétálunk kisebb-nagyobb távokat, hogy a helyes közlekedés szabályaival és a minket körülvevő világgal közelebbről is megismerkedhessünk.
Hisszük, hogy egy gyerek akkor fejlődik jól, ha azt szeretetteljes, biztonságos légkörben teheti, amiért nap mint nap mindent meg is teszünk!
Mosolygós és élményekkel teli hétköznapokkal, sok közös játékkal fejlesztjük a gyerekeket, hogy gördülékenyen kezdhessék majd az iskolát.

Várunk Titeket szeretettel!