Angol nyelvi oktatás

Napjainkban egyre fontosabbá válik az idegen nyelv használata. Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, amelynek fő célja a nyelv használata, nem pedig a gondolatok nyelvtanilag is helyes kifejezése. Ez a korai nyelvfejlesztés előnyös gyermekünk későbbi boldogulása során is. Kimutatott tény, hogy bizonyos beszédhibák, például dadogás esetén a nyelvtanulás anyanyelvükön is fejlesztheti a gyerekeket, ugyanis, ha idegen nyelvet használnak, suttognak, vagy énekelnek, dadogásuk megszűnik.

Óvodánkban heti egy alkalommal maximum 13 fős csoportban tartunk angol nyelvű intenzív foglalkozást a középsős és nagycsoportos óvodásoknak. Egy év alatt akár több száz szót is megtanulhatnak a gyermekek és ideális esetben az óvodai ballagásra akár egy erős alapkommunikációs szintig is eljuthatnak.