Árak

Havi alapítványi díjunk: 2022. októberétől 120 000 Ft, mely ár a napi 4 étkezést és az összes szolgáltatásunkat tartalmazza. (játékos vízhez szoktatás, lovarda, iskolaelőkészítés, angol foglalkozás, hitoktatás, ovis egyenruha, havi egy külön program (pl. bábszínház, koncert, légvár stb.)

A gyermek étkezését egyénileg is megoldhatja a szülő pl. diétás étkeztetés esetén (bár ilyen ételt is módunkban áll biztosítani) Étkezés nélküli havi díjunk: 100 000 Ft

A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Ezért a kiscsoportosoknak lehetőséget biztosítunk fél napos ellátásra az első időszakra.Ennek díja: 85 000 Ft/hó, napi (3 étkezéssel)